Ritual:

(lat. ritus, bruk) religiøs handling. Synonym til rite.
Cappelen Damm