Rite:

(lat. ritus, bruk) religiøs handling. Synonym til ritual.
Cappelen Damm