Religion:

(lat. religere, overholde, eller religare, binde sammen) 1) sammensatt fenomen som defineres på ulike måter. Knyttet til menneskets opplevelse av det hellige og noe som gir overordnet livsmening og tilhørighet. Finnes i alle kulturer og involverer en rekke dimensjoner, 2) navn på en religiøs tradisjon, for eksempel den jødiske religion.
Cappelen Damm