Reformjødedom:

jødisk retning som går langt i å tilpasse religionen til samfunnet rundt.
Cappelen Damm