Reformasjonen:

reformbevegelse på 1500-tallet som førte til opprettelsen av de protestantiske kirkene.
Cappelen Damm