Rasjonalisme:

(lat. ratio, fornuft) kunnskapssyn som vektlegger fornuften som kilde til viten.
Cappelen Damm