Påske:

(heb. pesach, gå forbi) kristen høytid til minne om Jesu død og oppstandelse fra de døde.
Cappelen Damm