Pudsja:

det viktigste tilbedelsesritualet i hinduismen.
Cappelen Damm