Protestantisme:

kirkesamfunn som har brutt med den katolske kirke.
Cappelen Damm