Profet:

person som mottar og formidler videre budskap fra Gud.
Cappelen Damm