Profan:

(fra lat., som er foran helligdommen) verdslig, ikke-religiøst.
Cappelen Damm