Prest:

(gr. presbyteros) kristen leder som har til hovedoppgave å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene.
Cappelen Damm