Politikk:

(gr. polis, bystat) om styring av et samfunn. Politisk filosofi klargjør hva som er et godt styre.
Cappelen Damm