Pluralistisk samfunn:

(lat. plures, flere) en samfunnssituasjon der ulike livsoppfatninger lever sammen.
Cappelen Damm