Pliktetikk:

etisk modell som legger vekt på at mennesket skal følge sin plikt. Mest kjent i filosofen Immanuel Kant (1724-1804) sin formulering av det kategoriske imperativ (se det).
Cappelen Damm