Pinsebevegelsen:

protestantisk kirkesamfunn fra begynnelsen av 1900-tallet som blant annet vektlegger lovsang og tungetale.
Cappelen Damm