Pietisme:

luthersk bevegelse som vektlegger den personlig erfarte omvendelsen. Har i Norge vært preget av en livsstil uten alkohol, kortspill og dans. I dag er slike krav mange steder myket opp.
Cappelen Damm