Paulus:

kirkens første store misjonær, brevskriver og teolog. Døde trolig som martyr i Roma i år 62.
Cappelen Damm