Paradoks:

(gr., para, ved siden av, og doxa, lære) et selvmotsigende utsagn. Er i religionene ofte likevel knyttet til mening (se hellig).
Cappelen Damm