Pakt:

avtale mellom to parter, som regel med løfter og forpliktelser. Beskriver i jødedommen forholdet mellom Gud og hans utvalgte folk. I kristendommen kalles dette en gammel pakt som med Jesus er erstattet av en ny pakt mellom Gud og alle mennesker.
Cappelen Damm