Overgangsrite:

religiøse seremonier knyttet til overganger i livet, som fødsel, pubertet, samliv og død. Kalles også livsfaseriter.
Cappelen Damm