ortodokse kirke, Den:

(gr. orto, rett, og doxa, lære, praksis) egentlig flere kirker som sammen viderefører arven fra det kristne Konstantinopel. Legger stor vekt på gudstjenesteliv og ikoner.
Cappelen Damm