Ortodoks jødedom:

jødisk retning som ser på Toraen som uforanderlig og legger vekt på en trofast etterlevelse av de religiøse lovene.
Cappelen Damm