Orientalske kirker:

kirker som brøt med den ortodokse kirke i år 451. Viktigst er den koptisk-ortodokse kirken i Egypt, den etiopiske kirke, den armenske kirke og den syrisk-ortodokse kirke.
Cappelen Damm