Ordinasjon:

innvielse til kirketjeneste. Brukt om biskoper, prester og diakoner. Sakrament i den katolske og den ortodokse kirke.
Cappelen Damm