Olav den hellige:

(995-1030) norsk konge som spilte en sentral rolle i kristningen av landet.
Cappelen Damm