Okkultisme:

(fra lat., skjult) oppfatning om at det finnes en skjult virkelighet hvor alt henger sammen.
Cappelen Damm