offentlige samtalen, Den:

samtalen i politiske fora og medier (det offentlige rom). Har som mål å rette opp skjevheter og gjøre samfunnet bedre.
Cappelen Damm