Nærhetsetikk:

etikk som er opptatt av makt og ansvar i nære forhold.
Cappelen Damm