Nyskapelse:

det kristne håpet om at Gud skal gjenopprette skaperverket ved tidens slutt.
Cappelen Damm