Nyreligiøsitet:

religiøsitet og spor av religion utenfor etablerte religioner i moderne samfunn.
Cappelen Damm