Nypaganisme:

nyreligiøs retning som søker tilbake til førkristne religioner.
Cappelen Damm