Normativ religion:

Religion slik den beskrives av dem som sitter med definisjonsmakten.
Cappelen Damm