Nirvana:

(fra sanskrit, utslokning) endelig mål i buddhismen. Den tredje av de fire edle sannhetene.
Cappelen Damm