New Age:

fra astrologi, forventning om en ny tid, Vannmannens tidsalder. Navn på nyreligiøs bevegelse.
Cappelen Damm