naturlige lov, Den:

tanke i kristendommen om at alle mennesker har etisk kunnskap på tvers av religion og kultur.
Cappelen Damm