Natalitet:

hos filosofen Hannah Arendt et uttrykk for fornyelse, uventede åpninger som kan prege menneskelige fellesskap.
Cappelen Damm