Myte:

(gr. mythos, fortelling) bilderik fortelling som gir svar på eksistensielle spørsmål. Gud eller guder er gjerne involvert. Åpne for ulike tolkninger.
Cappelen Damm