Mystikk:

(gr. mystikos, hemmelig, av myein, lukke, være taus) retning i ulike religioner som søker en umiddelbar, direkte opplevelse av tilværelsens dypeste virkelighet, av det hellige.
Cappelen Damm