Mystikk:

(gr. mystikos, hemmelig, av myein, lukke, være taus) retning i ulike religioner som er orientert mot en umiddelbar, direkte opplevelse av det hellige.
Cappelen Damm