Moské:

(arab. masjid, sted der man kaster seg ned) muslimsk bønne- og forsamlingssted.
Cappelen Damm