Moralfilosofi:

filosofisk gren som arbeider med etiske spørsmål.
Cappelen Damm