Moral:

(lat. mos, sedvane, skikk) hva som er rett og galt å gjøre. Uttrykt i regler og normer. Også brukt om praktisk livsførsel, jf. moralen til en person eller samfunnsmoralen.
Cappelen Damm