Monoteisme:

(gr. mono, én, og theos, gud) troen på én Gud.
Cappelen Damm