Moderne tid:

i filosofihistorien perioden 1600-tallet–til i dag.
Cappelen Damm