Misjon:

(fra lat., utsendelse) virksomhet som vil utbre en religion.
Cappelen Damm