Minbar:

Prekestol i moskeen hvorfra imamen holder sin preken i forbindelse med fredagsbønnen.
Cappelen Damm