Middelvei:

tanke i ulike tradisjoner om at den beste levemåten befinner seg mellom ytterpunktene.
Cappelen Damm