Mesusa:

sylinder med skriftord fra Toraen, festet til dørkarmen i jødiske bygninger og hjem.
Cappelen Damm