Menneskeverd:

menneskets grunnleggende og iboende verdi. Den fremste humanistiske verdien, begrunnes på ulike måter i religioner og livssyn.
Cappelen Damm